Bli medlem

For folk flest

Familiekirka består av mange forskjellige mennesker, men med en felles tro på en god Gud som gjør livet verdt å leve. 

Alle som vil, uansett bakgrunn, tro og livsstil, er velkommen til Familiekirka. Her får du god tid til å observere, reflektere og erfare hva kristen tro og et hverdagsliv sammen med Jesus er.

Dersom du velger å ta imot Jesus og Guds Ord som en sannhet er du velkommen som medlem i Familiekirka. Å være medlem innebærer ikke så mange praktiske forskjeller, men det er et tydelig signal på at du ser på Familiekirka som din kirke, og at du ønsker å være med på å støtte arbeidet i aktiv deltakelse, i bønn og gjennom givertjeneste.