Bli medarbeider

Bidra som en medarbeider

Vi tror alle mennesker er skapt med ulike evner, gaver og muligheter til å leve for noe større enn bare oss selv. Som fellesskap finnes vi for å legge til rette så alle kan bidra etter evne, vilje og mulighet innenfor mangfold av tjenester i og ut i fra Familiekirka, sammen gjør vi byen, Norge og verden varmere gjennom frivillige medarbeidere.

Dersom du har lyst til å bidra så send en e-post til post@familiekirka.no så skal vi få deg igang.

Bli medarbeider

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.