Smågrupper

Smågrupper i Familiekirka

Smågruppene i Familiekirka skal være et nært fellesskap som inspirer til etterfølgelse av Jesus.

Vi leser bibel sammen, deler historier, ber og feirer det Gud gjør i livene våre. I smågrupper lærer vi at når vi tillater andre å se oss - med styrker og svakheter - så lar vi hverandre få tilgang på livet vårt, og gir rom for dype og gode vennskap. Derfor er smågrupper et trygt sted for å vokse i troen gjennom relasjoner. Vi ønsker at alle skal bli sett og satt pris på, og det kan smågruppene bidra til.

Smågruppene møtes annenhver onsdag fra kl 20:00 til 22:00.
Hvis du ønsker bli med i en smågruppe, eller har spørsmål kan du ta kontakt med Geir Misje som er smågruppe ansvarlig. 

Påmelding gjøres til Familiekirka på e-post: post@familiekirka.no eller på tlf: 40804980.

Ta kontakt om du ønsker å delta