Søndagsskole

Søndagsskole for barna

Vår søndagsskole for barna er tilrettelagt slik at barna får bli kjent med en god Gud, bygge en sunn livsstil og få gode venner. 

I Familiekirka benytter vi et konsept som heter «Sprell levende» som er for barn fra 4-10 år. Dette programmet har som mål å la barna få bli kjent med Gud gjennom sang, bibelhistorier, lek og morro.  Vi har som mål at hvert barn skal oppleve seg sett, ønsket og verdifullt gjennom søndagsskolen vår. 

FAMILIEKIRKA SITT EGET FADDERBARN

Vi vil bidra til å lære barn at vi er en del av et verdensvidt fellesskap, og skape et engasjement for å hjelpe dem som ikke har det like bra som oss. 

Familiekirka har sitt eget fadderbarn gjennom organisasjonen Watoto. På hver samling tas det opp en kollekt for å dekke fadderskapet og barna vil motta brev, bilder og noen ganger film med hilsninger fra «sitt» barn i en av Watoto sine barnelandsbyer i Uganda.

Adresse

Familiekirka finner du i Kaialundveien 14. Det er et grått murbygg som ligger mellom Moheia VGS og Rådhuset, like ovenfor den gamle Telegrafgården.

Kostnad

Søndagsskolen koster kr. 150,- pr halvår. Det inkluderer alle samlinger og bladet «Barnas» som alle får med seg hjem.