Tentro

Konfirmasjon i Familiekirka

TENTRO

Tentro er Familiekirkas konfirmasjonsundervisning. Tentro er et opplegg som tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk i et trygt fellesskap - med jevnaldrende og gode forbilder -  som skaper vennskap med Jesus. 

Man trenger ikke å være medlem av familiekirka for å konfirmere seg hos oss. Her er alle velkomne uansett kirkebakgrunn og tro. 

Håper DU vil bli med oss dette konfirmasjonsåret!